Địa điểm mới tặng ngay 1 gói Bak Kwa khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại 150 Xóm Đất

🔥Địa điểm mới tặng ngay 1 gói Bak Kwa khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại 150 Xóm Đất🔥

🔥 Mời cả nhà trải nghiệm 🔥

🏡 Bak Kwa King Quận 11:

150 Xóm Đất, Phường 9, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh .

☎️ Hotline: 0866 762 862

💌 Email: sales@bakkwaking.vn

🌍 Website: www.bakkwaking.vn